บริการตรวจวัดค่าความแรงแม่เหล็ก
บริการออกใบ Certificate of Calibrat ของเครื่อง TESLA METER
บริการให้คำปรึกษาการติดตั้ง และ ออกแบบแม่เหล็ก เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 
แม่เหล็กถาวร 20 ปี
แม่เหล็กไฟฟ้า 1 ปี
โครงสร้าง เหล็ก - สแตนเลส 2 -3 ปี ( เฉพาะชนิด )
 
Copyright 2007 Yanathorn Magnetics Co.,Ltd. All rights reserved